parallax background

Prakses iespējas

Mācību prakse ir praktikanta profesionālās pilnveides process, kas Rēzeknes slimnīcai dod iespēju piesaistīt jaunus noteiktu profesiju (amatu) darbiniekus profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas ietvaros, nodrošinot noteiktu profesiju (amatu) darbinieku pēctecību, kā arī papildus zināšanu un prasmju apgūšanu.

SIA „Rēzeknes slimnīca” nodrošina izglītības iestāžu audzēkņu prakses organizāciju saskaņā ar LR likumdošanu un atbilstoši saistošiem līgumiem, kas noslēgti ar Izglītības iestādēm un praktikantiem.

 

Prakses iespējas Rēzeknes slimnīcā vērtē Līva Supe, Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmas “Medicīna” 6. kursa studente, kura nupat izgājusi praksi Rēzeknes slimnīcas Anestezioloģijas un intensīvās terapijas (reanimācijas) nodaļā.

Prakses iespējas Rēzeknes slimnīcā vērtē Marija Burceva, Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmas “Medicīna” 4. kursa studente, kura Rēzeknes slimnīcā apguvusi praksi "Klīniskās aprūpes pamati".