parallax background

Prakses iespējas

SIA „Rēzeknes slimnīca” nodrošina izglītības iestāžu audzēkņu prakses organizāciju saskaņā ar LR likumdošanu un atbilstoši saistošiem līgumiem, kas noslēgti ar Izglītības iestādēm un praktikantiem.

Mācību prakse ir praktikanta profesionālās pilnveides process, kas Rēzeknes slimnīcai dod iespēju piesaistīt jaunus noteiktu profesiju (amatu) darbiniekus profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas ietvaros, nodrošinot noteiktu profesiju (amatu) darbinieku pēctecību, kā arī papildus zināšanu un prasmju apgūšanu.