parallax background

Projekta nosaukums

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes slimnīcā, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot efektīvu izmaksu racionālo pielietojumu (II kārta). Projekta identifikācijas Nr.: 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/008

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Rēzeknes pilsētas un novada, kā arī Latgales reģiona iedzīvotājiem, veicot stacionārās veselības aprūpes iestādes renovācijas darbus slēgta tipa aptiekā, patologanatomijas nodaļā, klīniskajā laboratorijā, ambulatorajā nodaļā, kā arī diagnostikas nodaļā; renovācijas darbu gaitā nodrošinot infrastruktūras uzlabošanu un sakārtošanu, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādi, pieejamības uzlabošanu pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī vides un mikroklimata atbilstības pilnveidošanu.

Projekts paredz

Projekta gaitā īstenojamās aktivitātes:
informācijas un publicitātes pasākumi;
materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde terapijas un ķirurģijas profila nodaļām, kā arī patologanatomijas nodaļas vajadzībām;
slimnīcas struktūrvienību infrastruktūras attīstība, tai skaitā, slēgta tipa aptiekas, patoloģiskās anatomijas nodaļas, ambulatorās nodaļas u.c. nodaļu telpu renovācija.

Projekta ietvaros slimnīca ir iegādājusies materiāltehniskos līdzekļus un aprīkojumu, kuru kopējās attiecināmās izmaksas veido 608 842,29 EUR, t.sk.:
14 pacientu novērošanas monitorus un centrālo darba staciju anestēzijas un intensīvās terapijas nodaļas vajadzībām;
71 funkcionālo hidraulisko palātu gultas neiroķirurģijas-neiroloģijas, ķirurģijas, traumatoloģijas, anestezioloģijas un intensīvās terapijas, terapijas, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas vajadzībām;
15 pārvietojamos anestezioloģiskos manipulāciju galdiņus anestezioloģijas un intensīvās terapijas, kā arī terapijas nodaļas vajadzībām;
jaunu 16 rindu datortomogrāfu diagnostikas nodaļas vajadzībām;
neiroķirurģisko mikroskopu un artroskopijas iekārtas papildaprīkojumu operāciju nodaļas vajadzībām.

Finansējums un izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums tajā skaitā nacionālais privātais līdzfinansējums
2 394 383 EUR 2 016 310 EUR 138 634 EUR 239 438 EUR

Projekta īstenošanas laiks

2011.gada novembris - 2015.gada jūnijs