REZIDENTU SARUNAS: Rezidentūras izvēle – lēmums, kas ietekmē nākotni. Katrīna Bandere, Mareks Marčuks.