Rēzeknes slimnīcas speciālisti paplašina zināšanas un pilnveido praktiskās iemaņas