Rēzeknes slimnīca Rezidenta acīm – ārste – rezidente Anna Pentjugova