Rēzeknes slimnīcā pieejama valsts apmaksāta hronisko pacientu aprūpe