parallax background

Rēzeknes slimnīca

"Pirmais apraksts par Rēzeknes slimnīcu saglabājies no 1830. gada: tās platība – desmit kvadrātasis, ēka apmesta, pieci divrūšu logi, divas krāsnis (krievu un holandiešu), telpa medikamentiem, šaura virtuve un pirts. Slimnīcā bija 20 vietas."
(V. Grišāne „No Rēzeknes medicīnas vēstures”)

Šobrīd Rēzeknes slimnīca ir lielākais stacionārs un diagnostikas centrs Austrumlatvijā, kas sniedz daudzprofilu neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību. Rēzeknes slimnīca savā darbībā virzīta uz intensīvu, sarežģītu slimību ārstēšanu, apkalpojot ne tikai Austrumlatvijas iedzīvotājus, bet arī piedāvājot kvalitatīvus un inovatīvus pakalpojumus ikvienam Latvijas un ārvalstu iedzīvotājam.

Rēzeknes slimnīca piedāvā ārstniecisko palīdzību 23 profilos. Vidēji mēnesī ārstniecisko palīdzību saņem apmēram 1900 pacienti.

Rēzeknes slimnīcā strādā vidēji 664 darbinieki, t.sk. 124 ārsti.

Publiskojamā informācija

Saskaņā ar likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība” 58.pantu

Vispārējie stratēģiskie mērķi
Vispārīga informācija
Finanšu mērķi 2022
Finanšu mērķi 2023
Finanšu mērķi 2024
Nefinanšu mērķi 2015
Nefinanšu mērķi 2016
Nefinanšu mērķi 2017
Nefinanšu mērķi 2018
Nefinanšu mērķi 2019
Nefinanšu mērķi 2020
Nefinanšu mērķi 2022
Nefinanšu mērķi 2023
Nefinansu merki 2024
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2015.gadā
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2016.gadā
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2017.gadā
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2018.gadā
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2019.gadā
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2020.gadā
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2021.gadā
Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2022.gadā
Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2023.gadā
Atalgojuma politikas principi
Zvērināta revidenta auditētais gada pārskats (2015)
Zvērināta revidenta auditētais gada pārskats (2016)
Zvērināta revidenta auditētais gada pārskats (2017)
Zvērināta revidenta auditētais gada pārskats (2018)
Zvērināta revidenta auditētais gada pārskats (2019)
Zvērināta revidenta auditētais gada pārskats (2020)
Zvērināta revidenta auditētais gada pārskats (2021)
Zvērināta revidenta auditētais gada pārskats (2022)
Zvērināta revidenta auditētais gada pārskats (2023)
Neauditēts pārskats par 2018.gada 3.mēn.
Neauditēts pārskats par 2018.gada 6.mēn.
Neauditēts pārskats par 2019.gada 6 mēn
Neauditēts pārskats par 2020.gada 3 mēn.
Neauditēts pārskats par 2020.gada 6 mēn.
Neauditēts pārskats par 2021.gada 3 mēn.
Neauditēts pārskats par 2021.gada 6 mēn.
Neauditēts pārskats par 2022.gada 3 mēn.
Neauditēts pārskats par 2022.gada 6 mēn.
Neauditēts pārskats par 2022.gada 9 mēn.
Neauditēts pārskats par 2022.gada 12 mēn.
Neauditēts pārskats par 2023.gada 3 mēn.
Neauditēts pārskats par 2023.gada 6 mēn.
Neauditēts pārskats par 2023.gada 9 mēn.
Neauditēts pārskats par 2023.gada 12 mēn.
Neauditēts pārskats par 2024.gada 3 mēn.
Informācija par kontroles un riska pārvaldības elementiem
Saņemtie un veiktie ziedojumi (dāvinājumi)
Dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas un izlietošanas kārtība
Informācija par īpašuma struktūru
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.-2024.gadam
Statūti

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcēm

2024.04.11.
2023.10.13.
2023.08.29.
2023.07.04.
2022.11.21.
2022.05.31.
2021.10.25.
2021.06.09.
2021.03.24.
2020.06.11.
2020.01.17.