Prakse Rēzeknes slimnīcā – lieliska pieredze un vērtīgs ieguldījums profesionālajā izaugsmē