parallax background

Izsoles

2024.03.19

19.03.2024.

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo, ka trešā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina šādu kustamo mantu: Automašīna VW PASSAT, valsts reģistrācijas Nr.JO7857, izlaiduma gads – 2014., šasijas (VIN) Nr. WVWZZZ3CZEE177770.
2023.12.12

11.12.2023.

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo, ka atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina šādu kustamo mantu: Automašīna VW PASSAT, valsts reģistrācijas Nr.JO7857, izlaiduma gads – 2014., šasijas (VIN) Nr. WVWZZZ3CZEE177770.
2023.12.07

06.12.2023.

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo par nedzīvojamo telpu (tirdzniecības vietas – veikala/preses kioska, iekārtošanai), 18.novembra ielā 41, Rēzeknē, stacionāra ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 2100 006 1608 001) 3.bloka 1.stāvā ar kopējo platību 59,3 m² nomas tiesību izsoli.
2023.12.05

05.12.2023.

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo par nedzīvojamo telpu (kafejnīcas, ēdināšanas vietas, iekārtošanai), 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, Ambulatorās nodaļas ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 2100 006 1404 004) 2. korpusa pagrabstāvā ar kopējo platību 49,8 m² nomas tiesību izsoli.
2023.11.17

17.11.2023.

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina šādu kustamo mantu: Automašīna VW PASSAT, valsts reģistrācijas Nr. JO 7857, izlaiduma gads – 2014., šasijas (VIN) Nr. WVWZZZ3CZEE177770.
2023.11.17

17.11.2023.

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo par nedzīvojamo telpu (kafejnīcas, ēdināšanas vietas, iekārtošanai), 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, Ambulatorās nodaļas ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 2100 006 1404 004) 2. korpusa pagrabstāvā ar kopējo platību 49,8 m² nomas tiesību izsoli.
2023.06.14

14.06.2023.

„SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo par nedzīvojamo telpu (kafejnīcas, ēdināšanas vietas, iekārtošanai), 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, Ambulatorās nodaļas ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 2100 006 1404 004) 2. korpusa pagrabstāvā ar kopējo platību 49,8 m² nomas tiesību izsoli.
2023.05.26

26.05.2023.

„SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo par nekustamā īpašuma daļu – 3 (trīs) kafijas automātu un 1 (viena) uzkodu automāta izvietošanas vietu, 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, stacionāra ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr.2100 006 1608 001) 1. stāva 3. un 4. blokā un Ambulatorās nodaļas ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 2100 006 1404 001) 2. korpusa 2. stāvā ar kopējo platību 4 m² nomas tiesību izsoli.
2022.10.21

20.10.2022.

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina šādu kustamo mantu: Mazgāšanas -dezinfekcijas iekārta GETINGE 46-4 (2006. gads).
2022.09.07

07.09.2022.

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina šādu kustamo mantu: Radioloģijas rtg iekārta PHILIPS Bucky Diagnost TH, sērijas Nr. 4010241 (2004. gads)

Iepirkumi

2019.09.30

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Atvēršana: 04.10.2019. 13:00
Publicēts: 30.09.2019.
Cena līdz (€): 22 735 (bez PVN)
Pasūtītājs: SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”
2019.08.12

„Magnētiskās rezonanses „GE OPTIMA MR360 1.5T” šķidra hēlija dzesēšanas sūkņa nomaiņa SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Atvēršana: 14.08.2019. 13:00
Publicēts: 12.08.2019
Cena līdz (€): 35 923 (bez PVN)
Pasūtītājs: SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”