parallax background

Obligātā veselības pārbaude ir jāveic personām pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, nodarbinātajiem:

periodiski vienu reizi 1–3 gados;
mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem;
pēc arodslimību ārsta norādījuma;
pēc nodarbinātā pieprasījuma;
pēc darba devēja iniciatīvas.

Obligātās veselības pārbaudes (OVP) tiek veiktas TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

Darba laiks

Speciālistu pieņemšanas laiki var tikt izmainīti!

P O T C P
8:00 - 16:00 8:00 - 15:00 8:00 - 18:00 8:00 - 16:00 8:00 - 15:00

Pakalpojuma maksa

Maksas pakalpojumi cenrādis