parallax background

Valsts apmaksāta veselības aprūpe mājās ir bezmaksas pakalpojums pacientiem ar hroniskām saslimšanām un pārvietošanās traucējumiem, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē, un pacientiem, kas ir izrakstīti no slimnīcas vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās. Lai saņemtu šo valsts apmaksāto veselības aprūpi, jāgriežas pie sava ģimenes ārsta vai ārstējošā speciālista slimnīcā, kurš arī izvērtēs nepieciešamību pēc šāda tipa aprūpes un norādīs nepieciešamās ārstnieciskās manipulācijas, pakalpojumu sniegšanas pamatojumu, kā arī laika posmu, kurā šī aprūpe jānodrošina. Pacientiem bez ārsta nosūtījuma un citos gadījumos pakalpojums tiek nodrošināts saskaņā ar SIA „Rēzeknes slimnīca” maksas pakalpojumu cenrādi.

Ko ietver pakalpojums „MĀJAS APRŪPE”?

perorālo medikamentu sadali;
medikamentu ievadīšanu ( subkutānas; intravenozas, intramuskulāras injekcijas un infūzi);
ādas bojājuma aprūpi;
mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi;
enterālu barošanu caur zondi;

Papildus ārsts var nozīmēt arī citus veselības aprūpes pakalpojumus:

asins analīžu paraugu noņemšanu un iegūto materiālu nogādāšanu laboratorijā;
vitālo rādītāju kontroli;
pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par veselības veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi.

Cik ilgi tiek nodrošināta veselības aprūpe mājās?

pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 30 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.
pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos, veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

Vairāk informācijas šeit: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/veselibas-aprupe-majas

Speciālisti

Speciāli apmācītas māsas ar vismaz 3 gadu praktiskā darba pieredzi ārstniecības iestādē

V. Spriņģe
J.Stērniniece
A. Škapare
G.Lontone
S.Piterāne

Pakalpojuma maksa

Pacients ir atbrīvots no maksājuma par pakalpojumu, to apmaksā Nacionālais Veselības dienests.