parallax background

Kā darbojas zvanu centrs?

Zvanot 68805050 ir iespējams saņemt informāciju par Rēzeknes slimnīcas stacionārajiem un ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem gan slimnīcā, gan tās Ambulatorā daļā (Poliklīnikā).

Info centrā vienlaicīgi strādā trīs operatori, bet, ja visi operatori ir aizņemti:
nospiežot taustiņu "1" pacienta vēlme saņemt atzvanu tiek reģistrēta un operators atzvanīs darba dienas laikā,
ja pacients zvanīs un nospiedīs taustiņu "1" pēc infocentra operatoru darba laika, t.i. darba dienās pēc plkst.16.30, vai brīvdienās, tad operators atzvanīs nākamajā darba dienā, darba laikā no plkst.8.00 līdz plkst.16.30.