parallax background

Klīniskie pētījumi ir stingri regulēti un kontrolēti jaunu un modernu medikamentu izmēģinājumi.

SIA “Rēzeknes slimnīca” ir viens no ilggadējiem zāļu izpētes centriem Latvijā, kas arī šobrīd piedāvā pacientiem piedalīties divos klīniskos pētījumos: infektoloģijas nodaļā saistībā ar gripu, ķirurģijas nodaļā saistībā ar komplicētu intraabdominālu infekciju.

Slimnīca pētniecībā sadarbojas ar sponsoriem un klīniskās pētniecības organizācijām no ASV, Lielbritānijas, Šveices, Vācijas, Zviedrijas un citām valstīm. Klientu vidū ir nozīmīgākie nozares tirgus dalībnieki. Slimnīca piedalās Valsts pētījumu programmā, Latvijas Zinātņu padomes un ES Veselības programmā un citos projektos.

Izpētes jomas

Ķirurģija
Uroloģija
Infektoloģija
Onkoloģija
Neiroloģija u.c.

Slimnīca pētījumu veikšanai piedāvā:

Personāls

Ārsti – pētnieki ar izcilu pieredzi, nozaru viedokļu veidotāji.
Augsti kvalificētas un pieredzējušas medicīnas māsas un pārējais pētījumu personāls.
Pētījumos iesaistītais personāls ir apguvis Labas klīniskās prakses vadlīnijas.

Citi resursi

Jaunākās un drošākas tehnoloģijas plaša spektra un sarežģītības pakāpes pētniecības pakalpojumu sniegšanai atbilstoši augstiem klīniskās izpētes kvalitātes standartiem.
Labas klīniskās prakses un citu obligāto prasību ievērošanas auditi un kontroles, ko veic Latvijas Zāļu valsts aģentūra, EMA, FDA, pētījumu sponsori.

Pētījumu regulējums un uzraudzība

Klīnisko pētījumu jomu regulē gan vietējie, gan starptautiskie normatīvi. Ikviens slimnīcā veiktais pētījums ir apstiprināts Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūrā un Klīniskās izpētes ētikas komitejā. Pētniekiem tiek noteiktas kvalifikācijas prasības un specifisku zināšanu apjoms.

Pacienta ieguvums

Pacienta ieguvums ir iespēja bez maksas saņemt jaunas paaudzes medikamentus, kā arī izmeklējumus un laboratorijas testus, kuri rutīnas praksē visiem netiek veikti. Dalība pētījumā ir brīvprātīga, sīkāku informāciju jautāt vadošajiem nozares pētniekiem: Infektoloģijā Inta Bērziņa, ķirurģijā Solvita Stabiņa.

Informāciju par zāļu klīniskajiem pētījumiem Latvijā un pasaulē var atrast mājaslapā https://clinicaltrials.gov/