parallax background

Projekta nosaukums

Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras sakārtošana SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”. Projekta identifikācijas Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/058

Projekta mērķis

Sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”, uzlabojot 23 ģimenes ārstu pieejamību Rēzeknes pilsētas teritorijā, tādējādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

Projekts paredz

23 ģimenes ārstu prakšu renovāciju un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo medicīnisko ierīču, mēbeļu un datortehnikas iegādi.

Finansējums un izmaksas

Projekta kopējais finansējums - 299 822 EUR.

Projekta īstenošanas laiks

2011.gada novembris - 2016.gada janvāris