parallax background

Publikācijas datums

26.05.2023.

Apraksts

„SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo par nekustamā īpašuma daļu – 3 (trīs) kafijas automātu un 1 (viena) uzkodu automāta izvietošanas vietu, 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, stacionāra ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr.2100 006 1608 001) 1. stāva 3. un 4. blokā un Ambulatorās nodaļas ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 2100 006 1404 001) 2. korpusa 2. stāvā ar kopējo platību 4 m² nomas tiesību izsoli.

Nomas objektu var apskatīt: 18. novembra iela 41, Rēzekne, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. Nr.: 28334666.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2023. gada 09. jūnijam plkst. 10.00.

Izsole notiks 2023. gada 09. jūnijā, plkst. 11.00, attālināti, e-vidē ZOOM.

Informāciju par nomas objektu un izsoli skatīt Valsts nekustamo īpašumu mājaslapā un Izsoles nolikumā.

Publicēts lēmums

Izsoles uzvarētājs: Coffee Address SIA, reģistrācijas Nr. 40003174017

Rezultāts

Pircējs: Coffee Address SIA, reģistrācijas Nr. 40003174017
Līguma noslēgšanas datums: 07.07.2023.