parallax background

Publikācijas datums

17.11.2023.

Apraksts

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo par nedzīvojamo telpu (kafejnīcas, ēdināšanas vietas, iekārtošanai), 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, Ambulatorās nodaļas ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 2100 006 1404 004) 2. korpusa pagrabstāvā ar kopējo platību 49,8 m² nomas tiesību izsoli.

Nomas objektu var apskatīt: 18. novembra iela 41, Rēzekne, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. Nr.: 27803536.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2023. gada 1. decembrim plkst. 10.00.

Izsole notiks 2023. gada 1. decembrī, plkst. 14.00, 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, stacionāra ēkā, 5. stāvā, sapulču telpā. Pēc nepieciešamības tiks nodrošināta iespēja dalībniekiem piedalīties izsolē attālināti, e-vidē ZOOM.

Informāciju par nomas objektu un izsoli skatīt Valsts nekustamo īpašumu mājaslapā un Izsoles nolikumā.

Publicēts lēmums

Izsoles komisija pieņēma lēmumu nereģistrēt izsolei nevienu no pretendentiem, kas iesniedza pieteikumu, sakarā ar neatbilstību izsoles noteikumos izvirzītajām prasībām. Izsole ar Izsoles komisijas lēmumu tiek atzīta par nenotikušu