parallax background

Publikācijas datums

15.12.2021.

Apraksts

„SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo par nekustamā īpašuma daļu – 3 (trīs) kafijas automātu un 1 (viena) uzkodu automāta izvietošanas vietu, 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, stacionāra ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr.2100 006 1608 001) 1.stāva 3. un 4.blokā un Ambulatorās nodaļas ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 2100 006 1404 001) 2. korpusa 2. stāvā ar kopējo platību 4 m² nomas tiesību izsoli.

Nomas objektu var apskatīt: 18. novembra iela 41, Rēzekne, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. Nr.: 28334666.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 22. decembrim plkst. 13.00.

Izsole notiks 2021. gada 22. decembrī, plkst. 14.00, attālināti, e-vidē ZOOM.

Informāciju par nomas objektu un izsoli skatīt Valsts nekustamo īpašumu mājaslapā šeit un Izsoles nolikumā.

Publicēts lēmums

Izsoles komisija pieņēma lēmumu par jaunas izsoles rīkošanu (saskaņā ar noteikumu 10.2. un 10.3. apakšpunktu – pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, un pretendents, kas piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, ir atteikušies slēgt nomas līgumu).