parallax background

Publikācijas datums

14.06.2023.

Apraksts

„SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo par nedzīvojamo telpu (kafejnīcas, ēdināšanas vietas, iekārtošanai), 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, Ambulatorās nodaļas ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 2100 006 1404 004) 2. korpusa pagrabstāvā ar kopējo platību 49,8 m² nomas tiesību izsoli.

Nomas objektu var apskatīt: 18. novembra iela 41, Rēzekne, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. Nr.: 28334666.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2023. gada 28. jūnijam plkst. 10.00.

Izsole notiks 2023. gada 28. jūnijā, plkst. 11.00, 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, stacionāra ēkā, 5. stāvā, sapulču telpā. Izsoles dalībniekiem, tiks nodrošināta iespēja piedalīties izsolē attālināti, e-vidē ZOOM.

Informāciju par nomas objektu un izsoli skatīt Valsts nekustamo īpašumu mājaslapā un Izsoles nolikumā.

Informāciju par nomas objektu un izsoli skatīt Valsts nekustamo īpašumu mājaslapā un Izsoles nolikumā.

Publicēts lēmums

Izsolei nav pieteicies neviens pretendents. Izsole ar Izsoles komisijas lēmumu tiek atzīta par nenotikušu