parallax background

Publikācijas datums

20.10.2022.

Apraksts

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina šādu kustamo mantu:

Mazgāšanas -dezinfekcijas iekārta GETINGE 46-4 (2006. gads).

Izsoles sākumcena 800,00 EUR, izsoles solis 10,00 EUR.

Iekārtu var apskatīt: 18.novembra iela 41, Rēzekne, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. Nr.: +371 27775889.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2022. gada 04. novembrim plkst. 12.00.

Izsole notiks 2022. gada 04. novembrī plkst. 14.00, attālināti, e-vidē ZOOM.

Samaksas kārtība – ar pārskaitījumu pilnā apmērā desmit dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Izsoles cena ir apliekama ar PVN

Publicēts lēmums

Vienīgais izsoles dalībnieks, izsoles uzvarētājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB MEDICAL GROUP RIGA", reģistrācijas Nr. 40003373297

Rezultāts

Pircējs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB MEDICAL GROUP RIGA", reģistrācijas Nr. 40003373297
Līguma noslēgšanas datums: 11.11.2022.