Aktuālās vakances

Sabiedrisko attiecību speciālists

Mēs sagaidām no Jums
izpratni par sabiedrisko attiecību būtību un lomu uzņēmuma mērķu sasniegšanā;
augstāko izglītību vai vēl nepabeigtas studijas žurnālistikā, sabiedrisko attiecību, komunikāciju vai citās jomās, kas nodrošina amata pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes;
pieredzi sabiedrisko attiecību jomā, publikāciju, preses relīžu, viedokļu sagatavošanā un tīmekļa vietņu administrēšanā un izstrādē;
izpratni par fotografēšanas un videofilmēšanas pamatprincipiem, pieredzi fotomateriālu un videomateriālu izveidē un apstrādē;
spēju pārliecināt, argumentēt un rakstiski formulēt viedokli;
labas literārās valodas pārvaldīšanas, komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
teicamas latviešu valodas un labas svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas;

Mēs uzticēsim:
radīt saturu, publicēt to Slimnīcas tīmekļa vietnē un rūpēties par to, lai informācija tajā vienmēr būtu aktuāla;
veidot Slimnīcas kontus sociālajos medijos, caur vizuāliem materiāliem sniedzot ieskatu dažādu Slimnīcas dzīvē svarīgu notikumu un pasākumu norisē;
gatavot publikācijas un nodrošināt publicitāti par Slimnīcas organizētiem pasākumiem un veselības aprūpes aktivitātēm un aktualitātēm;
organizēt Slimnīcas iekšējās komunikācijas norises;
plānot un organizēt Slimnīcas reprezentācijas pasākumus;
īstenot sadarbību ar medijiem, mācību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām Slimnīcas aktivitāšu īstenošanā.

Mēs Jums piedāvāsim:
atbildīgu, dinamisku un radošu darbu;
labus darba apstākļus, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
veselības apdrošināšanu (pēc sešiem mēnešiem);
pilnas slodzes darba laiku;
darba vietu – SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, Rēzekne

Pieteikšanās termiņš: 2021.gada 26. septembris.

Iesniedzamie dokumenti:
CV un pieteikuma vēstuli (ar norādi „Sabiedrisko attiecību speciālists”), pievienojot izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, lūdzam iesniegt vai sūtīt līdz 2021.gada 26.septembrim SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”, 18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 vai e-pastu – kanceleja@rslimnica.lv.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc izvērtēšanas būs iekļuvuši 2. kārtā


Anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas vadītājs

Amata pienākumi:
Organizēt, vadīt un kontrolēt darbu Anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļā;
Organizēt un nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un pamatotu pacientu izmeklēšanu, un ārstēšanu;
Veikt dežurējošā anesteziologa - reanimatologa pienākumus;
Nodrošināt pacientu anestēziju neatliekamo un plāna operāciju gadījumos;
Ambulatori konsultēt plāna pacientus.

Prasības pretendentiem
Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds) un anesteziologa – reanimatologa sertifikāts;
Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
Vēlama pieredze komandas vadībā un labas plānošanas spējas;
Komunikabilitāte, precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
Spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
Valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
Datorlietotāja prasmes.

Piedāvājam:
Atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;
Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
Profesionālās izaugsmes iespējas;
Veselības apdrošināšanu;
Pašvaldības atbalstu dzīvesvietas un bērnudārza nodrošināšanā;
Kompensācijas par pārcelšanos, darbu reģionā un uzturēšanās izdevumu segšanu

Darba laiks: summētais

Pieteikšanās un papildus informācija pie Personāldaļas vadītāja – mob.tālr.28336691, e-pasts: kanceleja@rslimnica.lv.

Aktuālās vakances

Ambulatorās nodaļas vadītājs

Prasības pretendentiem
Augstākā izglītība medicīnā, ekonomikā, vadības vai sociālajās zinātnēs;
Pieredze personāla vadības jomā;
Labas komunikāciju prasmes un spēja strādāt komandā;
Valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
Datorlietošanas prasmes;
Normatīvo aktu pārzināšana kompetences jomā.

Amata pienākumi:
Plānot, organizēt un kontrolēt nodaļas darbu, vērstu uz ambulatoro pakalpojumu pieejamību;;
Organizēt un pilnveidot reģistratūras un zvanu centra darbu;
Nodrošināt un kontrolēt datu ievades atbilstību pacientu uzskaites sistēmās;
Analizēt nodaļas darba rezultātus un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai;
Veikt sūdzību izskatīšanu;
Sadarboties ar citu struktūrvienību darbiniekiem un telpu nomniekiem;
u.c. darba pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

Piedāvājam:
Profesionālās izaugsmes iespējas;
Atbildīgu darbu un atsaucīgu kolektīvu;
Stabilu atalgojumu sākot no 1000 EUR;
Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem;
Darba laiks – pilna slodze;
Darba vieta – SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, Rēzekne

Pieteikšanās termiņš līdz 2021.gada 15.februārim

Pieteikuma vēstuli,CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam sūtīt uz:
SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”,18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 vai
E-pasts – kanceleja@rslimnica.lv
Uzziņas pa tālruni 64603350.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc izvērtēšanas būs iekļuvuši 2. kārtā

Iesniegtos personas datus SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai.

Ārsts internists

Galvenie amata pienākumi
Dežurēt Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā;
Veikt diagnostikas un ārstniecības darbu ar dežūras laikā stacionētiem internā profila pacientiem;
Izvērtējot pacientu veselības stāvokļa izmaiņas, nepieciešamības gadījumā organizēt izmaiņas ārstēšanā, veikt papildus izmeklējumus, pieaicināt slimnīcas dežūrārstus;
Saprotamā veidā sniegt stacionētajiem pacientiem informāciju par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu;
Nepieciešamības gadījumā, pieļaujamā apjomā sniegt tuviniekiem informāciju par pacienta veselību un nozīmīgām tās izmaiņām;
Savlaicīgi un atbilstoši slimnīcas un normatīvo aktu prasībām dokumentēt iegūtās ziņas par pacienta veselību un nozīmēto terapiju, veikt citas ar amata pienākumiem saistītās dokumentācijas noformēšanu;
Veikt ierakstus un izrakstus SMART sistēmā.

Prasības pretendentiem:
Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
Vēlams sertifikāts internajā vai ģimenes medicīnā;
Vēlama iepriekšējā darba pieredze specialitātē, t.sk., dežūrdarbā;
Komunikabilitāte, precizitāte, augsta atbildības sajūta;
Spēja darboties patstāvīgi un komandā;
Valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
Datorlietotāja prasmes.

Piedāvājam:
Profesionālās izaugsmes iespējas;
Atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;
Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
Veselības apdrošināšanu;
Pašvaldības atbalstu dzīvesvietas un bērnudārza nodrošināšanā;
Kompensācijas par pārcelšanos, darbu reģionā un uzturēšanās izdevumu segšanu;
Darba laiks – summētais;
Darba vieta – SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, Rēzekne

Pieteikšanās un papildus informācija pie Personāldaļas vadītāja:
E-pasts – kanceleja@rslimnica.lv
Mob.nr. 28336691.


Masieris

Galvenie amata pienākumi:
Darbs multiprofesionālā rehabilitācijas komandā;
Pieaugušo, bērnu un zīdaiņu masāža Slimnīcas Stacionāra nodaļās un Ambulatorajā nodaļā saskaņā ar ārsta nozīmējumiem.

Prasības pretendentiem
Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība medicīnā;
Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
Masiera kvalifikācijas sertifikāts;
Vēlami specializācijas kursi bērnu un zīdaiņu masāžā;
Vēlama pieredze masiera specialitātē;
Spēja darboties patstāvīgi un komandā;
Valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
Profesionālās ētikas ievērošana.

Piedāvājam:
Atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;
Profesionālu kolēģu komandu un draudzīgu kolektīvu;
Atalgojumu atbilstoši padarītā darba apjomam, akordalga;
Profesionālās izaugsmes iespējas;
Veselības apdrošināšanu (pēc 6 mēnešiem).

Darba laiks: nepilns vai pēc vienošanās.

Pieteikšanās termiņš līdz 2021.gada 10. oktobrim.

Iesniedzamie dokumenti:
Dzīves gājums (CV)
Pieteikuma vēstule
izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas

Pieteikumus lūgums sūtīt:
SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”,18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 vai
E-pasts – kanceleja@rslimnica.lv
Norāde „Masieris”


Aktuālās vakances

Ēku ekspluatācijas inženieris

Darba pienākumi:
Plānot, vadīt un kontrolēt pārraudzībā esošo darbinieku darbu;
Nodrošināt ēku sistēmu (elektroapgādes, apkures, ventilācijas u.c.) pareizu ekspluatāciju, darbību un tehnisko uzraudzību;
Plānot energosistēmas, siltumtīklu optimālu darba režīmu;
Organizēt elektroiekārtu, ēku sistēmu apkalpošanu un remontu;
Plānot tehnoloģisko procesu un darbības;
Organizēt elektroiekārtu, ēku sistēmu apkalpošanu un remontu;
Plānot tehnoloģisko procesu un darbības;
Uzraudzīt saimniecisko līgumu izpildi atbilstoši savai kompetencei

Prasības pretendentiem
Augstākā izglītība inženiertehniskajās zinātnēs;
Vēlama darba pieredze enerģētiķa vai līdzīgā amatā;
Elektrodrošības grupas C kategorija;
Pieredze vadošā amatā vai saimnieciskā darba organizēšanā - bīstamo iekārtu (spiedieniekārtas, lifti) apkalpošanas apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību;
Spēja pieņemt objektīvus un pamatotus lēmumus;
Labas plānošanas spējas; augsta atbildības sajūta un precizitāte;
Valsts valodas zināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
Datorlietošanas prasmes.

Piedāvājam:
Dinamisku, interesantu un atbildīgu darbu reģionā vadošā nozares uzņēmumā;
Konkurētspējīgu atalgojumu sākot no 1200 EUR;
Veselības apdrošināšanu;
Darba laiks – pilna laika darbs;
Darba vieta – SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, Rēzekne

Pieteikšanās termiņš līdz 2021.gada 29. augustam.

Iesniedzamie dokumenti:
Dzīves gājums (CV), pievienojot izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes dokumentus (ja nepieciešams), atsauksmes no iepriekšējās darbavietas (ja ir), citu informāciju, kas apliecina izvirzīto prasību izpildi;
Pieteikuma vēstule

Pieteikumus lūgums iesniegt vai sūtīt:
SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”,18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 vai
E-pasts – kanceleja@rslimnica.lv
Iesniedzot pieteikumu personīgi – SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” Personāldaļā (5.stāvs)
Uzziņas pa tālruni 28336691.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc izvērtēšanas būs iekļuvuši 2. kārtā

Pavārs

Prasības pretendentiem
Profesionālā vidējā izglītība pavāra specialitātē;
Vēlama darba pieredze pavāra amatā;
Valodas zināšanas atbilstoši valsts valodas prasībām;
Augsta atbildības sajūta.

Amata pienākumi:
Gatavot ēdienus ievērojot iestādes izstrādātās ēdienu tehnoloģiskās kartes un atbilstoši tehnoloģiskajiem procesiem;
Izvēlēties atbilstošus produktu termiskās apstrādes veidus, lai saglabātu ēdienu uzturvērtību;
Nodrošināt sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu;
Ievērot Pārtikas un veterinārā dienesta prasības pārtikas uzraudzības jomā.

Piedāvājam:
Interesantu un atbildīgu darbu reģionā vadošā nozares uzņēmumā;
Atalgojumu- no 605,00 EUR;
Darba līgumu uz nenoteiktu laiku un summētu darba laiku;
Veselības apdrošināšanu;
Darba vieta – SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, Rēzekne

Pieteikšanās termiņš līdz 2019.gada 30. novembrim.

Kontaktinformācija:
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt personīgi:
SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” 5.stāvs (administrācija)
vai sūtīt:
SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”,18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601
E-pasts – kanceleja@rslimnica.lv
Uzziņas pa tālruni 64603350.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc izvērtēšanas būs iekļuvuši 2. kārtā

Grāmatvedis

Prasības pretendentiem
Darba pieredze grāmatveža amatā vismaz 2 gadi;
Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā;
Grāmatvedības, nodokļu un finanšu normatīvo aktu pārzināšana;
Labas iemaņas darbā ar MS Excel un pieredze darbā ar grāmatvedības programmām;
Analītiska domāšana, spēja analizēt skaitļus;
Precizitāte, punktualitāte un atbildības sajūta.

Amata pienākumi:
Uzņēmuma grāmatvedības dokumentu apstrāde atbilstoši LR likumdošanai un uzņēmuma standartiem;
Grāmatvedības operāciju veikšana speciālā programmā;
Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaites un kontroles organizācija;
Finanšu un nodokļu atskaišu un pārskatu sagatavošana valsts institūcijām;
Citu ar grāmatvedību saistītu uzdevumu veikšana.

Piedāvājam:
Dinamisku, interesantu un atbildīgu darbu reģionā vadošā nozares uzņēmumā;
Atalgojumu- no 650,00 EUR;
Pilnas slodzes darba laiku;
Veselības apdrošināšanu;
Darba vieta – SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, Rēzekne

Pieteikšanās termiņš līdz 2019.gada 06.oktobrim.

Kontaktinformācija:
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt vai sūtīt uz:
SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”,18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 vai
E-pasts – kanceleja@rslimnica.lv
Iesniedzot personīgi SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” 5.stāvā (administrācija)
Uzziņas pa tālruni 64603350.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc izvērtēšanas būs iekļuvuši 2. kārtā

Iesniegtos personas datus SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai.


Aktuālās vakances

Anesteziologs, reanimatologs
Bērnu zobārsts
Zobu ķirurgs
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
Ginekologs, dzemdību speciālists
Internists
Neirologs
Pediatrs
Neiroķirurgs
Narkologs
Oftalmologs
Patologs
Traumatologs-ortopēds

Vakances

Endokrinologs
Kardiologs
Urologs
Onkologs
Arodveselības un arodslimības ārsts
Bērnu ķirurgs
Gastroenterologs
Fizioterapeits

Prasības


augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
sertifikāts specialitātē;
valsts valodas zināšanu atbilstība Latvijas Republikas likumdošanai;
komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus.