Rēzeknes slimnīca – uz pacientu un darbinieku orientēts uzņēmums