Rēzeknes slimnīca turpina projekta īstenošanu, paplašinot veicamās aktivitātes