Rēzeknes slimnīca turpina attīstīties un pilnveidot sniegtos pakalpojumus