Rēzeknes slimnīca nodarbina jauniešus vasaras mēnešos