Pārbūves darbu dēļ noteikti apmeklētāju kustības ierobežojumi