Pārbūves darbu dēļ mainās uzņemšanas nodaļas izvietojums