Izsoles

9. janvāris, 2019

03.12.2018.

Nekustamā īpašuma Rēzeknē, 18. novembra ielā 41, kadastra numurs 2100 006 1608 001, SIA “Rēzeknes slimnīca”, stacionāra ēkas 4. stāva, telpas Nr.5 ar kopējo platību 38,6 m² kafejnīcas vajadzībām, nomas tiesību izsole.