Izsoles

23. jūlijs, 2020

23.07.2020.

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nekustamā īpašuma daļas – 3 (trīs) kafijas un uzkodu automātu izvietošanas vietu stacionāra ēkas (Rēzeknē, 18. novembra ielā 41, būves kadastra apzīmējums Nr.2100 006 1608 001) 1.stāva 3. un 4.blokā ar kopējo platību 3 m² nomas tiesības.
7. februāris, 2020

07.02.2020.

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina šādu kustamo mantu: digitāla radiogrāfijas iekārta PHILIPS Digital Diagnost VM (2007.gads), sākumcena - 5 000,00 EUR, izsoles solis - 10,00 EUR.
3. janvāris, 2020

03.01.2020.

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina šādu kustamo mantu: 1) radioloģijas rentgena iekārta PHILIPS Bucky Diagnost TH (2004.gads), sākumcena 1 000,00 EUR, izsoles solis 10,00 EUR, 2) stacionāra rentgendiagnostikas iekārta caurskatēm PHILIPS Duo Diagnost (2007.gads), sākumcena 4 000,00 EUR, izsoles solis 10,00 EUR.
9. janvāris, 2019

03.12.2018.

Nekustamā īpašuma Rēzeknē, 18. novembra ielā 41, kadastra numurs 2100 006 1608 001, SIA “Rēzeknes slimnīca”, stacionāra ēkas 4. stāva, telpas Nr.5 ar kopējo platību 38,6 m² kafejnīcas vajadzībām, nomas tiesību izsole.

Iepirkumi

30. septembris, 2019

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Atvēršana: 04.10.2019. 13:00
Publicēts: 30.09.2019.
Cena līdz (€): 22 735 (bez PVN)
Pasūtītājs: SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”
12. augusts, 2019

„Magnētiskās rezonanses „GE OPTIMA MR360 1.5T” šķidra hēlija dzesēšanas sūkņa nomaiņa SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām”

Atvēršana: 14.08.2019. 13:00
Publicēts: 12.08.2019
Cena līdz (€): 35 923 (bez PVN)
Pasūtītājs: SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”