Kārtība par pacientu apmeklēšanu slimnīcā

 1. Pacienta apmeklēšana ir AIZLIEGTA.
 2. Izņēmuma gadījumā – atļauts apmeklēt pacientus, kuriem ārstējošais ārsts konstatē kritisko veselības stāvokli, tikai ar slimnīcas valdes rakstveida atļauju (iesniedzot aizpildītu iesnieguma veidlapu (pielikums Nr. 1)).
 3. Apmeklētājiem ar aizpildītu iesnieguma veidlapu jādodas slimnīcas 1. stāvā pie dežuranta un jāuzrāda vienu no turpmāk minētajiem digitālajiem sertifikātiem:
  • Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19;
  • Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu negatīvu rezultātu, kas veiktas ne vēlāk kā 72 stundu laikā pirms apmeklējuma;
  • Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja persona ir slimojusi ar Covid-19 (līdz 180 dienām).
 4. Dežurants pārbauda digitālā sertifikāta atbilstību, izmantojot QR kodu lasītāju, un ar parakstu apliecina sertifikāta atbilstību iesnieguma veidlapā.
 5. Pēc sertifikāta pārbaudes dežurants par saņemto iesniegumu informē lietvedības se kretāri, kas pieņem dokumentu tā tālākai nodošanai valdei.
 6. Dežurants katru dienu žurnālā fiksē, pie kura pacienta nāk konkrētais apmeklētājs.
 7. Kritiski slimu pacientu dienā var apmeklēt līdz trīs apmeklētājiem. Pacienta radinieki savstarpēji vienojas par apmeklētāju loku. Ja radiniekiem neizdodas savstarpēji vienoties, tad prioritārā secība ir nosakāma atbilstoši Civillikumā noteiktajām šķirām.
 8. Vienlaicīgi palātā pie pacienta var uzturēties tikai viens apmeklētājs.
 9. Apmeklētāja uzturēšanās pie kritiski slima pacienta dienā nedrīkst ilgt vairāk par 30 minūtēm.
 10. Apmeklētājiem patstāvīgi jānodrošina obligāta individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, uzturoties slimnīcas ēkā.
 11. Atļauta sūtījumu atstāšana pacientiem, nododot to slimnīcas 1. stāvā dežurantam. Sūtījumu pieņem, ja tas ievietots caurredzamā maisiņā ar pievienotu norādi: pacienta vārds, uzvārds, nodaļa, palātas numurs. Naudas, dokumentu un materiālo vērtību pieņemšana kategoriski aizliegta. Dežurants par sūtījumu informē attiecīgās nodaļas personālu, kas nodrošina sūtījuma nogādāšanu adresātam.
 12. Uz laiku pārtraukta reliģisku vai rituālu ceremoniju izpildīšana un sludināšana slimnīcas kapelā. Pacientiem atļauta individuāla kapelas apmeklēšana. Atbildīgā persona – sociālā darbinieka pienākumu veicējs.

Iesniegums par pacientu apmeklēšanu

Iesnieguma veidlapa