Kārtība par pacientu apmeklēšanu slimnīcā

 1. Pacienta apmeklēšana ir AIZLIEGTA.
 2. Pacients, izņemot Covid-19 infekcijas nodaļā un tranzīta nodaļā (palātās vai gultās) esošo pacientu, drīkst tikties ar apmeklētājiem ārpus nodaļas telpām, piemēram, 1.stāva vestibilā, ja pacientam to ir atļāvis ārstējošais ārsts vai dežūrpersonāls. Pacientam, atstājot nodaļu, obligāti par to ir jāinformē dežūrpersonāls un obligāti jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi.
 3. Izņēmuma gadījumā – pacientus, ja viņa veselības stāvoklis novērtēts kā ļoti smags, nodaļā drīkst apmeklēt tuvinieki tikai ar ārstējošā vai dežūrārsta atļauju, iepriekš attālināti sazinoties un saskaņojot apmeklējumu:
  • - apmeklējuma laiks:
   • no plkst.11.00 līdz 13.00,
   • no plkst.16.00 līdz 18.00.
  • - palātā vienlaicīgi drīkst atrasties viens apmeklētājs, nepārsniedzot 15 minūtes,
  • - apmeklētājam obligāti jālieto sejas maska/respirators un bahilas,
  • - pirms apmeklējuma konkrētajā nodaļā tiks veikts Covid-19 antigēna ātrās noteikšanas tests.
 4. Covid-19 infekcijas nodaļā un tranzīta nodaļā (palātās vai gultās) esošo pacientu apmeklēšana aizliegta!
 5. Pacienti ar piederīgajiem aicināti pēc iespējas sazināties attālināti, izmantojot viedierīces. Nodaļu kontaktinformācija pieejama šeit
 6. Sūtījumus pacientiem var nododot slimnīcas 1. stāva garderobē darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, bet pārējā laikā neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā.

  Sūtījumu pieņem, ja tas ievietots maisiņā ar pievienotu norādi: pacienta vārds, uzvārds, nodaļa, palāta. Naudas, dokumentu un materiālo vērtību pieņemšana kategoriski aizliegta.
 7. Apmeklētājus aicinām būt atbildīgiem un ievērot apmeklēšanas kārtības noteikumus, kā arī izvairīties no apmeklējuma, ja konstatēti saslimšanas simptomi vai esat nonācis kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku, vai personu, kas atrodas mājas karantīnā.
 8. Paši savu un tuvinieku drošības un veselības labad, kritiski izvērtēsim pacienta apmeklējuma nepieciešamību, un būsim saprotoši un ievērosim nosacījumus un nodaļu personāla norādījumus!

  Pateicamies par sapratni!

Kārtība par pacientu apmeklēšanu slimnīcā

 1. Pacienta apmeklēšana ir AIZLIEGTA.
 2. Izņēmuma gadījumā – atļauts apmeklēt pacientus, kuriem ārstējošais ārsts konstatē kritisko veselības stāvokli, tikai ar slimnīcas valdes rakstveida atļauju (iesniedzot aizpildītu iesnieguma veidlapu (pielikums Nr. 1)).
 3. Apmeklētājiem ar aizpildītu iesnieguma veidlapu jādodas slimnīcas 1. stāvā pie dežuranta un jāuzrāda vienu no turpmāk minētajiem digitālajiem sertifikātiem:
  • Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19;
  • Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu negatīvu rezultātu, kas veiktas ne vēlāk kā 72 stundu laikā pirms apmeklējuma;
  • Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja persona ir slimojusi ar Covid-19 (līdz 180 dienām).
 4. Dežurants pārbauda digitālā sertifikāta atbilstību, izmantojot QR kodu lasītāju, un ar parakstu apliecina sertifikāta atbilstību iesnieguma veidlapā.
 5. Pēc sertifikāta pārbaudes dežurants par saņemto iesniegumu informē lietvedības se kretāri, kas pieņem dokumentu tā tālākai nodošanai valdei.
 6. Dežurants katru dienu žurnālā fiksē, pie kura pacienta nāk konkrētais apmeklētājs.
 7. Kritiski slimu pacientu dienā var apmeklēt līdz trīs apmeklētājiem. Pacienta radinieki savstarpēji vienojas par apmeklētāju loku. Ja radiniekiem neizdodas savstarpēji vienoties, tad prioritārā secība ir nosakāma atbilstoši Civillikumā noteiktajām šķirām.
 8. Vienlaicīgi palātā pie pacienta var uzturēties tikai viens apmeklētājs.
 9. Apmeklētāja uzturēšanās pie kritiski slima pacienta dienā nedrīkst ilgt vairāk par 30 minūtēm.
 10. Apmeklētājiem patstāvīgi jānodrošina obligāta individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, uzturoties slimnīcas ēkā.
 11. Atļauta sūtījumu atstāšana pacientiem, nododot to slimnīcas 1. stāvā dežurantam. Sūtījumu pieņem, ja tas ievietots caurredzamā maisiņā ar pievienotu norādi: pacienta vārds, uzvārds, nodaļa, palātas numurs. Naudas, dokumentu un materiālo vērtību pieņemšana kategoriski aizliegta. Dežurants par sūtījumu informē attiecīgās nodaļas personālu, kas nodrošina sūtījuma nogādāšanu adresātam.
 12. Uz laiku pārtraukta reliģisku vai rituālu ceremoniju izpildīšana un sludināšana slimnīcas kapelā. Pacientiem atļauta individuāla kapelas apmeklēšana. Atbildīgā persona – sociālā darbinieka pienākumu veicējs.

Iesniegums par pacientu apmeklēšanu

Iesnieguma veidlapa