Jauniešu interese par mediķa
darbu pieaug. Rēzeknes slimnīca Ēnu dienā.