Publikācijas datums

13.12.2018.

Apraksts

Nekustamā īpašuma Rēzeknē, 18. novembra ielā 41, kadastra numurs 2100 006 1608 001, SIA “Rēzeknes slimnīca”, stacionāra ēkas 4. stāva, telpas Nr.5 ar kopējo platību 38,6 m² kafejnīcas vajadzībām, nomas tiesību izsole
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 21.12.2018. plkst. 10.00

Informāciju par nomas objektu un izsoli skatīt: https://www.vni.lv/lat/sludinajumi/?id=26554

Publicēts lēmums

Augstākās nomas maksas piedāvātājs, izsoles uzvarētājs: Individuālais komersants "DAUMANTS", reģistrācijas numurs 42402007064

Noslēgts līgums

Nomnieks: Individuālais komersants "DAUMANTS", reģistrācijas numurs 42402007064

Līguma noslēgšanas datums: 31.01.2019.

Līguma darbības termiņš līdz: 31.12.2021.