Informācija par Covid-19, pakāpeniski atsāk plānveida pakalpojumu sniegšanu