Ēnu dienā rekordaugsta jauniešu interese par medicīnas nozari