Dr. Pikaļevs: “Atgriezos, lai sniegtu ieguldījuma reģiona veselības aprūpes attīstībā”