Publikācijas datums

06.01.2022

Apraksts

„SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo par nekustamā īpašuma daļu – 3 (trīs) kafijas automātu un 1 (viena) uzkodu automāta izvietošanas vietu, 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, stacionāra ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr.2100 006 1608 001) 1.stāva 3. un 4.blokā un Ambulatorās nodaļas ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 2100 006 1404 001) 2. korpusa 2. stāvā ar kopējo platību 4 m² nomas tiesību izsoli.

Nomas objektu var apskatīt: 18. novembra iela 41, Rēzekne, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. Nr.: 28334666.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2022. gada 13. janvārim plkst. 13.00.

Izsole notiks 2022. gada 13. janvārī, plkst. 14.00, attālināti, e-vidē ZOOM.

Informāciju par nomas objektu un izsoli skatīt Valsts nekustamo īpašumu mājaslapā šeit un Izsoles nolikumā.

Publicēts lēmums

Augstākās nomas maksas solītājs, izsoles uzvarētājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Coffee Master", reģistrācijas Nr. 50003950501

Rezultāts

Nomnieks: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Coffee Master", reģistrācijas Nr. 50003950501

Līguma noslēgšanas datums: 01.02.2022.