Publikācijas datums

23.07.2020.

Apraksts

Nekustamā īpašuma daļas – 3 (trīs) kafijas un uzkodu automātu izvietošanas vietu stacionāra ēkas (Rēzeknē, 18. novembra ielā 41, būves kadastra apzīmējums Nr.2100 006 1608 001) 1.stāva 3. un 4.blokā ar kopējo platību 3 m² nomas tiesību izsole.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 31.07.2020. plkst. 9.00, nosūtot uz e-pasta adresi: kanceleja@rslimnica.lv.

Informāciju par nomas objektu un izsoli skatīt https://www.vni.lv/lat/sludinajumi/?id=33514

Publicēts lēmums

Augstākās nomas maksas piedāvātājs, izsoles uzvarētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAFE SERVISS", reģistrācijas numurs 40003419037

Noslēgts līgums

Nomnieks: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAFE SERVISS", reģistrācijas numurs 40003419037

Līguma noslēgšanas datums: 03.08.2020.