Publikācijas datums

07.07.2021.

Apraksts

„SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina šādu kustamo mantu: metāllūžņi (izmantošanai nederīgas iekārtas), kopējais svars aptuveni 2,8 tonnas, sākumcena par vienu tonnu - 250,00 EUR, izsoles solis 5,00 EUR.

Kontaktpersona: Zigmārs Silickis, tālruņa numurs +371 26525617.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 21. jūlijam plkst. 14.00. Izsole notiks 2021. gada 21. jūlijā plkst. 15.00 18.novembra ielā 41, Rēzeknē, Ambulatorās nodaļas zālē.

Samaksas kārtība – ar pārskaitījumu pilnā apmērā divdesmit dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. PVN tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms metāllūžņu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem”.”

Rezultāts

Ar izsoles komisijas lēmumu izsole atzīta par nenotikušu (saskaņā ar noteikumu 13.1.1.apakšpunktu - izsolei nav pieteicies neviens pretendents).

Noslēgts līgums

Nomnieks: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAFE SERVISS", reģistrācijas numurs 40003419037

Līguma noslēgšanas datums: 03.08.2020.