Publikācijas datums

07.02.2020.

Apraksts

SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina šādu kustamo mantu:

Digitāla radiogrāfijas iekārta PHILIPS Digital Diagnost VM (2007.gads), sākumcena - 5 000,00 EUR, izsoles solis - 10,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties slimnīcas mājaslapā www.rslimnica.lv vai pie sekretāres (18.novembra iela 41, Rēzekne, 5.stāvs) darbdienās no plkst.8.00 līdz 16.30, tālr.: 64603371.

Iekārtu var apskatīt: 18.novembra iela 41, Rēzekne, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. Nr.: 27775889.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2020. gada 24. februārim plkst.11.30. Izsole notiks 2020. gada 24. februārī plkst.12.00 administrācijā 18.novembra ielā 41, Rēzeknē, 5.stāvā.

Samaksas kārtība – ar pārskaitījumu pilnā apmērā trīs darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Izsoles cena ir apliekama ar PVN.

Rezultāts

Ar izsoles komisijas lēmumu izsole atzīta par nenotikušu (saskaņā ar noteikumu 13.1.1.punktu - Izsolei nav pieteicies neviens pretendents).